01 مهر 1400 | 16 صفر 1443
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
079 یکشنبه 1396/12/20 اصول » اصول عملیه » برائت
092 سه شنبه 1396/02/26 اصول » اصول عملیه » برائت
091 دوشنبه 1396/02/25 اصول » اصول عملیه » برائت
090 یکشنبه 1396/02/24 اصول » اصول عملیه » برائت
089 شنبه 1396/02/23 اصول » اصول عملیه » برائت
088 سه شنبه 1396/02/19 اصول » اصول عملیه » برائت
087 دوشنبه 1396/02/18 اصول » اصول عملیه » برائت
086 یکشنبه 1396/02/17 اصول » اصول عملیه » برائت
085 شنبه 1396/02/16 اصول » اصول عملیه » برائت
084 سه شنبه 1396/02/12 اصول » اصول عملیه » برائت

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 96
تعداد بازدید روز : 364
تعداد بازدید دیروز :1250
تعداد بازدید ماه جاری : 364
تعداد کل بازدید کنندگان : 939105