18 مرداد 1402 | 23 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
101 دوشنبه 1395/03/10 فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر » بحث سوم: خصوصیات وجوب » ج: توصلی یا تعبدی بودن
100 یکشنبه 1395/03/09 فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر » بحث سوم: خصوصیات وجوب » ج: توصلی یا تعبدی بودن
099 شنبه 1395/03/08 فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر » بحث سوم: خصوصیات وجوب » ج: توصلی یا تعبدی بودن
098 سه شنبه 1395/03/04 فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر » بحث سوم: خصوصیات وجوب » ج: توصلی یا تعبدی بودن
097 دوشنبه 1395/03/03 فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر » بحث سوم: خصوصیات وجوب » ب: فوری بودن
096 شنبه 1395/03/01 فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر » بحث سوم: خصوصیات وجوب » الف: عینی یا کفائی بودن
095 سه شنبه 1395/02/28 فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر » بحث سوم: خصوصیات وجوب » الف: عینی یا کفائی بودن
094 دوشنبه 1395/02/27 فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر » بحث سوم: خصوصیات وجوب » الف: عینی یا کفائی بودن
093 یکشنبه 1395/02/26 فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر » بحث سوم: خصوصیات وجوب » الف: عینی یا کفائی بودن
092 شنبه 1395/02/25 فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر » بحث سوم: خصوصیات وجوب » الف: عینی یا کفائی بودن

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 48
تعداد بازدید روز : 786
تعداد بازدید دیروز :7
تعداد بازدید ماه جاری : 911
تعداد کل بازدید کنندگان : 789212