19 مرداد 1402 | 24 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
95 دوشنبه 1393/03/05 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » شرائط مطهر و مطهر » شرط سوم: اظهار اسلام نکردن ولد
94 شنبه 1393/03/03 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت پانزدهم
93 سه شنبه 1393/02/30 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت پانزدهم
92 دوشنبه 1393/02/29 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت پانزدهم
91 یکشنبه 1393/02/28 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت پانزدهم
90 شنبه 1393/02/27 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت پانزدهم
89 دوشنبه 1393/02/22 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت پانزدهم
88 یکشنبه 1393/02/21 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت چهاردهم: روایات دال بر لحوق الولد بأشرف أبویه فی الحریه
87 شنبه 1393/02/20 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت دوازدهم: روایات دال بر تغسیلِ اطفال مسلمین
86 سه شنبه 1393/02/16 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت هفتم: روایت 107 از کتاب المحاسن ج1

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 1
تعداد بازدید روز : 1215
تعداد بازدید دیروز :1133
تعداد بازدید ماه جاری : 2473
تعداد کل بازدید کنندگان : 790774