19 مرداد 1402 | 24 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
81 سه شنبه 1398/02/03 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الرابع: التمسک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثة » الفصل الثالث: التمسک بطوائف من الأخبار لإثبات شمول الخطابات للموضوعات الجدیدة » الطائفة الثالثة: ما دل على أن النبی ص أتى الناس بما یحتاجون إلیه الى یوم القیامة
80 دوشنبه 1398/02/02 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الرابع: التمسک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثة » الفصل الثالث: التمسک بطوائف من الأخبار لإثبات شمول الخطابات للموضوعات الجدیدة » الطائفة الثانیة: ما دل على أن الله أنزل فی الکتاب کل ما یحتاج إلیه و جعل له دلیة یدل علیه
79 شنبه 1398/01/31 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الرابع: التمسک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثة » الفصل الثانی: التمسک بالعموم الوضعی
78 سه شنبه 1398/01/27 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الرابع: التمسک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثة » الفصل الأول: التمسک بالإطلاق » المقام الثانی: فی التمسک بالإطلاق المقامی
77 دوشنبه 1398/01/26 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الرابع: التمسک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثة » الفصل الأول: التمسک بالإطلاق » المقام الأول: فی التمسک بالإطلاق اللفظی
76 یکشنبه 1398/01/25 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الرابع: التمسک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثة » الفصل الأول: التمسک بالإطلاق » المقام الأول: فی التمسک بالإطلاق اللفظی
75 شنبه 1398/01/24 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الرابع: التمسک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثة » الفصل الأول: التمسک بالإطلاق » المقام الأول: فی التمسک بالإطلاق اللفظی
74 دوشنبه 1398/01/19 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الرابع: التمسک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثة » الفصل الأول: التمسک بالإطلاق » المقام الأول: فی التمسک بالإطلاق اللفظی
73 یکشنبه 1398/01/18 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الرابع: التمسک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثة » الفصل الأول: التمسک بالإطلاق » المقام الأول: فی التمسک بالإطلاق اللفظی
72 شنبه 1398/01/17 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الرابع: التمسک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثة » تمهید

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 6
تعداد بازدید روز : 831
تعداد بازدید دیروز :1133
تعداد بازدید ماه جاری : 2089
تعداد کل بازدید کنندگان : 790390