18 مرداد 1402 | 23 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
66 سه شنبه 1398/11/29 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » تنبیهات » تنبیه هشتم: شبهه غیر محصوره » مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره » بحث چهارم: آیا در شبهات غیر محصوره، فقط علم از تنجیز می‌افتد یا شک هم گویا وجود ندارد؟
65 دوشنبه 1398/11/28 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » تنبیهات » تنبیه هشتم: شبهه غیر محصوره » مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره » بحث چهارم: آیا در شبهات غیر محصوره، فقط علم از تنجیز می‌افتد یا شک هم گویا وجود ندارد؟
64 شنبه 1398/11/26 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » تنبیهات » تنبیه هشتم: شبهه غیر محصوره » مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره » بحث چهارم: آیا در شبهات غیر محصوره، فقط علم از تنجیز می‌افتد یا شک هم گویا وجود ندارد؟
63 دوشنبه 1398/11/21 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » تنبیهات » تنبیه هشتم: شبهه غیر محصوره » مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره » بحث چهارم: آیا در شبهات غیر محصوره، فقط علم از تنجیز می‌افتد یا شک هم گویا وجود ندارد؟
62 یکشنبه 1398/11/20 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » تنبیهات » تنبیه هشتم: شبهه غیر محصوره » مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره » بحث چهارم: آیا در شبهات غیر محصوره، فقط علم از تنجیز می‌افتد یا شک هم گویا وجود ندارد؟
61 شنبه 1398/11/19 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » تنبیهات » تنبیه هشتم: شبهه غیر محصوره » مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره » بحث چهارم: آیا در شبهات غیر محصوره، فقط علم از تنجیز می‌افتد یا شک هم گویا وجود ندارد؟
60 سه شنبه 1398/11/15 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » تنبیهات » تنبیه هشتم: شبهه غیر محصوره » مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره » بحث سوم: حکم شبهه کثیر در کثیر
59 دوشنبه 1398/11/14 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » تنبیهات » تنبیه هشتم: شبهه غیر محصوره » مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره » بحث دوم: شبهه وجوبیه
58 یکشنبه 1398/11/13 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » تنبیهات » تنبیه هشتم: شبهه غیر محصوره » مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره » بحث دوم: شبهه وجوبیه
57 دوشنبه 1398/10/30 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » تنبیهات » تنبیه هشتم: شبهه غیر محصوره » مقام دوم: حکم شبهه غیر محصوره » بحث دوم: شبهه وجوبیه

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 7
تعداد بازدید روز : 342
تعداد بازدید دیروز :7
تعداد بازدید ماه جاری : 467
تعداد کل بازدید کنندگان : 788768