18 مرداد 1402 | 23 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
110 دوشنبه 1398/04/10 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل پنجم: فرمایش مرحوم آقا ضیاء عراقی
109 یکشنبه 1398/04/09 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل پنجم: فرمایش مرحوم آقا ضیاء عراقی
108 سه شنبه 1398/04/04 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل چهارم: فرمایش مرحوم محقق اصفهانی
107 دوشنبه 1398/04/03 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل چهارم: فرمایش مرحوم محقق اصفهانی
106 یکشنبه 1398/04/02 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل دوم: وجود روایات
105 شنبه 1398/04/01 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل اول: فرمایش مرحوم نائینی
104 سه شنبه 1398/03/28 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل اول: فرمایش مرحوم نائینی
103 دوشنبه 1398/03/27 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل اول: فرمایش مرحوم نائینی
102 یکشنبه 1398/03/26 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل اول: فرمایش مرحوم نائینی
101 شنبه 1398/03/25 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل اول: فرمایش مرحوم نائینی

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 3
تعداد بازدید روز : 1131
تعداد بازدید دیروز :7
تعداد بازدید ماه جاری : 1256
تعداد کل بازدید کنندگان : 789557