19 مرداد 1402 | 24 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
66 سه شنبه 1398/11/29 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام دوم: تعریف اکراه و عناصر مأخوذه‌ در صدق عنوان اکراه » عنصر یازدهم: متوجه بودن ضرر به مکرَه یا به بستگان مکرَه یا به مرتبطین مکرَه یا به مومنین یا به هر شخص واجد احترام
65 دوشنبه 1398/11/28 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام دوم: تعریف اکراه و عناصر مأخوذه‌ در صدق عنوان اکراه » عنصر یازدهم: متوجه بودن ضرر به مکرَه یا به بستگان مکرَه یا به مرتبطین مکرَه یا به مومنین یا به هر شخص واجد احترام
64 شنبه 1398/11/26 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام دوم: تعریف اکراه و عناصر مأخوذه‌ در صدق عنوان اکراه » عنصر دهم: حق نبودن اکراه برای مکرَه
63 شنبه 1398/11/21 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام دوم: تعریف اکراه و عناصر مأخوذه‌ در صدق عنوان اکراه » عنصر دهم: حق نبودن اکراه برای مکرَه
62 یکشنبه 1398/11/20 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام دوم: تعریف اکراه و عناصر مأخوذه‌ در صدق عنوان اکراه » عنصر نهم: مستحق نبودن مکرَه نسبت به ضرر معتدبه
61 شنبه 1398/11/19 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام دوم: تعریف اکراه و عناصر مأخوذه‌ در صدق عنوان اکراه » عنصر هشتم: مکروه بودن معامله برای مکرَه
60 سه شنبه 1398/11/15 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام دوم: تعریف اکراه و عناصر مأخوذه‌ در صدق عنوان اکراه » عنصر هشتم: مکروه بودن معامله برای مکرَه
59 دوشنبه 1398/11/14 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام دوم: تعریف اکراه و عناصر مأخوذه‌ در صدق عنوان اکراه » عنصر هفتم: صادق بودن اکراه در صورت توعید به منع از منفعت معتد‌به
58 یکشنبه 1398/11/13 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام دوم: تعریف اکراه و عناصر مأخوذه‌ در صدق عنوان اکراه » عنصر پنجم: حرجی بودن تحمل ضرر معتدبه
57 دوشنبه 1398/10/30 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام دوم: تعریف اکراه و عناصر مأخوذه‌ در صدق عنوان اکراه » عنصر چهارم: بودن توعید نسبت به نفس ترک معامله

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 1
تعداد بازدید روز : 616
تعداد بازدید دیروز :1133
تعداد بازدید ماه جاری : 1874
تعداد کل بازدید کنندگان : 790175