23 مرداد 1402 | 28 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
096 دوشنبه 1393/03/05 اصول » حالات ادله نسبت به هم (تعارض) » تعارض بدوی و غیر مستقر » کیفیت زوال تنافی » راه اول: حکومت » مقام دوم: اقسام حکومت » تقسیم سوم: تقسیم به حکومت تفسیری و تنزیلی و مضمونی و تکذیبی
095 شنبه 1393/03/03 اصول » حالات ادله نسبت به هم (تعارض) » تعارض بدوی و غیر مستقر » کیفیت زوال تنافی » راه اول: حکومت » مقام اول: تعریف حکومت » مختار در تعریف حکومت
094 سه شنبه 1393/02/30 اصول » حالات ادله نسبت به هم (تعارض) » تعارض بدوی و غیر مستقر » کیفیت زوال تنافی » راه اول: حکومت » مقام اول: تعریف حکومت » تعریف دوم: فرمایش مرحوم آخوند
093 دوشنبه 1393/02/29 اصول » حالات ادله نسبت به هم (تعارض) » تعارض بدوی و غیر مستقر » کیفیت زوال تنافی » راه اول: حکومت » مقام اول: تعریف حکومت » تعریف اول: فرمایش مرحوم شیخ اعظم
092 یکشنبه 1393/02/28 اصول » حالات ادله نسبت به هم (تعارض) » تعارض بدوی و غیر مستقر » کیفیت زوال تنافی » راه اول: حکومت » مقام اول: تعریف حکومت » تعریف اول: فرمایش مرحوم شیخ اعظم
091 شنبه 1393/02/27 اصول » حالات ادله نسبت به هم (تعارض) » تعارض حقیقی و مستقر » احکام تعارض » بحث چهارم: روایات ترجیح و ابحاث ذیل آن » مقام نهم: عدم ثبوت مدلول مشترک اطراف تعارض » تنبیه: دلالت تضمنی تابع دلالت مطابقی است؟
090 دوشنبه 1393/02/22 اصول » حالات ادله نسبت به هم (تعارض) » تعارض حقیقی و مستقر » احکام تعارض » بحث چهارم: روایات ترجیح و ابحاث ذیل آن » مقام نهم: عدم ثبوت مدلول مشترک اطراف تعارض » قول سوم: تفصیل بین لازم بین بالمعنی الاخص و بین موارد دیگر
089 یکشنبه 1393/02/21 اصول » حالات ادله نسبت به هم (تعارض) » تعارض حقیقی و مستقر » احکام تعارض » بحث چهارم: روایات ترجیح و ابحاث ذیل آن » مقام نهم: عدم ثبوت مدلول مشترک اطراف تعارض » قول دوم: اطراف تعارض دلالت بر ثبوت مدلول مشترک خود دارد.
088 شنبه 1393/02/20 اصول » حالات ادله نسبت به هم (تعارض) » تعارض حقیقی و مستقر » احکام تعارض » بحث چهارم: روایات ترجیح و ابحاث ذیل آن » مقام نهم: عدم ثبوت مدلول مشترک اطراف تعارض » قول دوم: اطراف تعارض دلالت بر ثبوت مدلول مشترک خود دارد.
087 سه شنبه 1393/02/16 اصول » حالات ادله نسبت به هم (تعارض) » تعارض حقیقی و مستقر » احکام تعارض » بحث چهارم: روایات ترجیح و ابحاث ذیل آن » مقام نهم: عدم ثبوت مدلول مشترک اطراف تعارض » قول دوم: اطراف تعارض دلالت بر ثبوت مدلول مشترک خود دارد.

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 12
تعداد بازدید روز : 85
تعداد بازدید دیروز :754
تعداد بازدید ماه جاری : 4593
تعداد کل بازدید کنندگان : 792894