31 شهريور 1400 | 15 صفر 1443
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
056 شنبه 1397/10/15 اصول » اصول عملیه » برائت
055 سه شنبه 1397/10/11 اصول » اصول عملیه » برائت
054 دوشنبه 1397/10/10 اصول » اصول عملیه » برائت
053 یکشنبه 1397/10/09 اصول » اصول عملیه » برائت
052 شنبه 1397/10/08 اصول » اصول عملیه » برائت
051 سه شنبه 1397/10/04 اصول » اصول عملیه » برائت
050 دوشنبه 1397/10/03 اصول » اصول عملیه » برائت
049 یکشنبه 1397/10/02 اصول » اصول عملیه » برائت
048 شنبه 1397/10/01 اصول » اصول عملیه » برائت
047 دوشنبه 1397/09/26 اصول » اصول عملیه » برائت

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 4
تعداد بازدید روز : 496
تعداد بازدید دیروز :892
تعداد بازدید ماه جاری : 21699
تعداد کل بازدید کنندگان : 938001