18 مرداد 1402 | 23 محرم 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
053 چهارشنبه 1390/10/07 اصول » امارات » حجیت خبر واحد » بحث دوم: شرائط حجیت خبر واحد » شرط دهم: آیا علاوه بر وثاقت مخبِر، وجود شواهد و قرائن خارجیه‌ای که شاهد صدق إخبار مخبِر بشود، لازم است؟ » ادله قول به عدم اشتراط » دلیل چهارم: سیره متشرعه و اصحاب ائمه علیهم السلام
052 سه شنبه 1390/10/06 اصول » امارات » حجیت خبر واحد » بحث دوم: شرائط حجیت خبر واحد » شرط دهم: آیا علاوه بر وثاقت مخبِر، وجود شواهد و قرائن خارجیه‌ای که شاهد صدق إخبار مخبِر بشود، لازم است؟ » ادله قول به عدم اشتراط » دلیل اول: اطلاقات ادله لفظیه دال بر حجیت خبر ثقه
051 دوشنبه 1390/10/05 اصول » امارات » حجیت خبر واحد » بحث دوم: شرائط حجیت خبر واحد » شرط نهم: آیا در خبر شرط است که ظن به صدور وجود نداشته باشد؟ » آیا شرط نهم عنوان «خبر مزاحَم با اماره‌ی غیرحجت که کاشفیتش مساوی یا بیشتر از خبر نباشد» است؟ » ادله قول به اشتراط » دلیل دوم: چنین خبری ملاک حجیت را که کاشفیت است ندارد
050 یکشنبه 1390/10/04 اصول » امارات » حجیت خبر واحد » بحث دوم: شرائط حجیت خبر واحد » شرط نهم: آیا در خبر شرط است که ظن به صدور وجود نداشته باشد؟ » آیا شرط نهم عنوان «خبر مزاحَم با اماره‌ی غیرحجت که کاشفیتش مساوی یا بیشتر از خبر نباشد» است؟ » ادله قول به اشتراط » دلیل دوم: چنین خبری ملاک حجیت را که کاشفیت است ندارد
049 شنبه 1390/10/03 اصول » امارات » حجیت خبر واحد » بحث دوم: شرائط حجیت خبر واحد » شرط نهم: آیا در خبر شرط است که ظن به صدور وجود نداشته باشد؟ » آیا شرط نهم عنوان «خبر مزاحَم با اماره‌ی غیرحجت که کاشفیتش مساوی یا بیشتر از خبر نباشد» است؟ » ادله قول به اشتراط » دلیل دوم: چنین خبری ملاک حجیت را که کاشفیت است ندارد
048 سه شنبه 1390/09/29 اصول » امارات » حجیت خبر واحد » بحث دوم: شرائط حجیت خبر واحد » شرط نهم: آیا در خبر شرط است که ظن به صدور وجود نداشته باشد؟ » آیا شرط نهم عنوان «خبر مزاحَم با اماره‌ی غیرحجت که کاشفیتش مساوی یا بیشتر از خبر نباشد» است؟ » ادله قول به اشتراط » دلیل اول: حجیت چنین خبری مستلزم ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح بر راجح است
047 دوشنبه 1390/09/28 اصول » امارات » حجیت خبر واحد » بحث دوم: شرائط حجیت خبر واحد » شرط نهم: آیا در خبر شرط است که ظن به صدور وجود نداشته باشد؟ » آیا شرط نهم عنوان «مشهور از مفاد آن خبر اعراض نکرده باشند» است؟ » ادله قول به اشتراط » دلیل اول:
046 یکشنبه 1390/09/27 اصول » امارات » حجیت خبر واحد » بحث دوم: شرائط حجیت خبر واحد » شرط نهم: آیا در خبر شرط است که ظن به صدور وجود نداشته باشد؟ » آیا شرط نهم عنوان «ظن به عدم صدور نداشتن» است؟ » دلیل قول به عدم اشتراط » دلیل: اطلاق ادله حجیت خبر واحد هم کتاب و هم سنت و نیز شمول سیره نسبت به حالت ظن به عدم صدور داشتن
045 شنبه 1390/09/26 اصول » امارات » حجیت خبر واحد » بحث دوم: شرائط حجیت خبر واحد » شرط نهم: آیا در خبر شرط است که ظن به صدور وجود نداشته باشد؟ » آیا شرط نهم عنوان «ظن به عدم صدور نداشتن» است؟ » دلیل قول به عدم اشتراط » دلیل: اطلاق ادله حجیت خبر واحد هم کتاب و هم سنت و نیز شمول سیره نسبت به حالت ظن به عدم صدور داشتن
044 چهارشنبه 1390/09/23 اصول » امارات » حجیت خبر واحد » بحث دوم: شرائط حجیت خبر واحد » شرط هشتم: آیا خبر باید مخالف با اجماع و تسالم جمیع فقهاء نباشد؟ » ادله قول به اشتراط » دلیل اول:

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 5
تعداد بازدید روز : 341
تعداد بازدید دیروز :7
تعداد بازدید ماه جاری : 466
تعداد کل بازدید کنندگان : 788767