07 مهر 1401 | 04 ربیع‌الاول 1444
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
ادامه
جلسهموضوعدانلود
077 دوشنبه 1391/03/08 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام ششم: خلل و شکوک
076 یکشنبه 1391/03/07 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد سوم: اگر خشب و هیزم متنجس شد و بعد به صورت ذغال در آمد
075 شنبه 1391/03/06 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد سوم: اگر خشب و هیزم متنجس شد و بعد به صورت ذغال در آمد
074 دوشنبه 1391/03/01 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد دوم: تبدیل شدن حلیب به پنیر
073 یکشنبه 1391/02/31 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد اول: خمیر پخته شده و تبدیل به نان شود » راه سوم: به خاطر تطهیر به نار یا طبخ پاک شود » ادله مطهریت » روایت پنجم: روایت 2 از باب 44 از ابواب اطعمه محرمه
072 شنبه 1391/02/30 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد اول: خمیر پخته شده و تبدیل به نان شود » راه سوم: به خاطر تطهیر به نار یا طبخ پاک شود » ادله مطهریت » روایت پنجم: روایت 2 از باب 44 از ابواب اطعمه محرمه
071 دوشنبه 1391/02/25 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد اول: خمیر پخته شده و تبدیل به نان شود » راه سوم: به خاطر تطهیر به نار یا طبخ پاک شود » ادله مطهریت » روایت چهارم: روایت 8 از باب 38 از ابواب نجاسات
070 یکشنبه 1391/02/24 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد اول: خمیر پخته شده و تبدیل به نان شود » راه سوم: به خاطر تطهیر به نار یا طبخ پاک شود » ادله مطهریت » روایت سوم: روایت 3 از باب 44 از ابواب اطعمه محرمه
069 دوشنبه 1391/02/18 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد اول: خمیر پخته شده و تبدیل به نان شود » راه سوم: به خاطر تطهیر به نار یا طبخ پاک شود » ادله مطهریت » روایت سوم: روایت 3 از باب 44 از ابواب اطعمه محرمه
068 یکشنبه 1391/02/17 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد اول: خمیر پخته شده و تبدیل به نان شود » طرق تطهیر » راه دوم: خبر خاص » روایت دوم: حدیث 17 از باب 14 از ابواب ماء مطلق

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 14
تعداد بازدید روز : 1148
تعداد بازدید دیروز :1576
تعداد بازدید ماه جاری : 5179
تعداد کل بازدید کنندگان : 744309