10 آذر 1400 | 26 ربیع‌الثانی 1443
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
جلسهموضوعدانلود
85 دوشنبه 1393/02/15 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت ششم: روایت 2 از باب 2 از ابواب حد مرتد
84 یکشنبه 1393/02/14 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت سوم: روایت حفص بن ریاض
83 سه شنبه 1393/02/09 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت سوم: روایت حفص بن ریاض
82 دوشنبه 1393/02/08 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت دوم: تمسک به «الاسلام یعلو و لا یعلى علیه»
81 یکشنبه 1393/02/07 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت اول: تمسک به « کل مولود یولد على الفطره فأبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه»
80 شنبه 1393/02/06 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » دلیل دوم: سنت » روایت اول: تمسک به « کل مولود یولد على الفطره فأبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه»
79 سه شنبه 1393/02/02 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » ادله مطهریت ولد کافر از پدرش » دلیل اول: کتاب » سوره طور/آیه 21
78 دوشنبه 1393/02/01 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » ادله مطهریت ولد کافر از پدرش » دلیل اول: کتاب » سوره طور/آیه 21
77 شنبه 1393/01/30 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » تبعیت » مقام دوم: تبعیت ولد کافر از کافر در اسلام » ادله مطهریت » ادله مطهریت ولد کافر از پدرش » دلیل اول: کتاب » سوره طور/آیه 21
76 سه شنبه 1393/01/26 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام پنجم: شکوک و خلل
75 دوشنبه 1393/01/25 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام چهارم: آنچه با اسلام پاک می‌شود » چهارم: بدن کافر یا اجزاء غیر بدنی وی یا رطوبات متصله به بدن وی که با نجاست خارجی ملاقات کرده باشد » صورت دوم: الان اثری از آن نجاست خارجیه وجود ندارد » بررسی قول اول: بدن پاک است » دلیل هفتم: تمسک به قاعده قاعده طهارت
74 یکشنبه 1393/01/24 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام چهارم: آنچه با اسلام پاک می‌شود » چهارم: بدن کافر یا اجزاء غیر بدنی وی یا رطوبات متصله به بدن وی که با نجاست خارجی ملاقات کرده باشد » صورت دوم: الان اثری از آن نجاست خارجیه وجود ندارد » بررسی قول اول: بدن پاک است » دلیل سوم: خلو السنه عن الامر بذلک مع الغلبته
73 شنبه 1393/01/23 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام چهارم: آنچه با اسلام پاک می‌شود » چهارم: بدن کافر یا اجزاء غیر بدنی وی یا رطوبات متصله به بدن وی که با نجاست خارجی ملاقات کرده باشد » صورت دوم: الان اثری از آن نجاست خارجیه وجود ندارد » بررسی قول اول: بدن پاک است » دلیل دوم: سیره
72 سه شنبه 1393/01/19 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام چهارم: آنچه با اسلام پاک می‌شود » چهارم: بدن کافر یا اجزاء غیر بدنی وی یا رطوبات متصله به بدن وی که با نجاست خارجی ملاقات کرده باشد » صورت دوم: الان اثری از آن نجاست خارجیه وجود ندارد » بررسی قول اول: بدن پاک است » دلیل دوم: سیره
71 دوشنبه 1393/01/18 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام چهارم: آنچه با اسلام پاک می‌شود » چهارم: بدن کافر یا اجزاء غیر بدنی وی یا رطوبات متصله به بدن وی که با نجاست خارجی ملاقات کرده باشد » صورت دوم: الان اثری از آن نجاست خارجیه وجود ندارد » بررسی قول اول: بدن پاک است » دلیل اول
70 یکشنبه 1393/01/17 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام چهارم: آنچه با اسلام پاک می‌شود » سوم: رطوبات متصله به بدن کافر که با نجاست خارجی ملاقات نکرده باشد » دو تعلیقه نسبت به حکم رطوبات متصله به بدن کافرِ مسلمان: » تعلیقه اول: خروج عرق از حکم رطوبات متصله به بدن کافرِ مسلمان شده (
69 سه شنبه 1392/12/20 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام چهارم: آنچه با اسلام پاک می‌شود » سوم: رطوبات متصله به بدن کافر که با نجاست خارجی ملاقات نکرده باشد » ادله دلالت کننده بر طهارت » دلیل چهارم: حدیث جب
68 دوشنبه 1392/12/19 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام چهارم: آنچه با اسلام پاک می‌شود » سوم: رطوبات متصله به بدن کافر که با نجاست خارجی ملاقات نکرده باشد » ادله دلالت کننده بر طهارت » دلیل چهارم: حدیث جب
67 یکشنبه 1392/12/18 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام چهارم: آنچه با اسلام پاک می‌شود » سوم: رطوبات متصله به بدن کافر که با نجاست خارجی ملاقات نکرده باشد » ادله دلالت کننده بر طهارت » دلیل چهارم: حدیث جب
66 شنبه 1392/12/17 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » اسلام » مقام چهارم: آنچه با اسلام پاک می‌شود » سوم: رطوبات متصله به بدن کافر که با نجاست خارجی ملاقات نکرده باشد » ادله دلالت کننده بر طهارت » دلیل چهارم: حدیث جب
تعداد هر صفحه

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 18
تعداد بازدید روز : 852
تعداد بازدید دیروز :1221
تعداد بازدید ماه جاری : 9943
تعداد کل بازدید کنندگان : 996445