10 آذر 1400 | 26 ربیع‌الثانی 1443
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
جلسهموضوعدانلود
067 شنبه 1391/02/16 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد اول: خمیر پخته شده و تبدیل به نان شود » طرق تطهیر » راه دوم: خبر خاص » روایت دوم: حدیث 17 از باب 14 از ابواب ماء مطلق
066 دوشنبه 1391/02/11 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد اول: خمیر پخته شده و تبدیل به نان شود » طرق تطهیر » راه دوم: خبر خاص » روایت اول: حدیث 18 از باب 14 از ابواب ماء مطلق
065 یکشنبه 1391/02/10 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام پنجم: برخی مباحث صغروی » مورد اول: خمیر پخته شده و تبدیل به نان شود » طرق تطهیر » راه دوم: خبر خاص » روایت اول: حدیث 18 از باب 14 از ابواب ماء مطلق
064 شنبه 1391/02/09 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام سوم: آنچه با استحاله پاک می‌شود
063 یکشنبه 1391/02/03 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام دوم: ادله مطهِّریت استحاله » دلیل قول سوم: تفصیل بین اعیان نجسه و متنجسات
062 شنبه 1391/02/02 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام دوم: ادله مطهِّریت استحاله » دلیل قول دوم: استحاله نه مطهر است و نه ملازم با طهارت
061 دوشنبه 1391/01/28 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام دوم: ادله مطهِّریت استحاله » ادله قول به مطهریت » دلیل پنجم
060 یکشنبه 1391/01/27 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام دوم: ادله مطهِّریت استحاله » ادله قول به مطهریت » دلیل دوم: روایت 2 از باب 65 از ابواب احکام
059 شنبه 1391/01/26 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام دوم: ادله مطهِّریت استحاله » ادله قول به مطهریت » دلیل اول: معتبره حسن بن محبوب
058 دوشنبه 1391/01/21 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام دوم: ادله مطهِّریت استحاله » ادله قول به مطهریت » دلیل اول: معتبره حسن بن محبوب
057 یکشنبه 1391/01/20 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام دوم: ادله مطهِّریت استحاله » ادله قول به مطهریت » دلیل اول: معتبره حسن بن محبوب
056 دوشنبه 1391/01/14 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام اول: تعریف استحاله
055 دوشنبه 1390/12/22 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » استحاله » مقام اول: تعریف استحاله
054 یکشنبه 1390/12/21 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » شمس » مقام چهارم: خلل و شکوک و برخی مباحث صغروی » مورد هشتم: اذا شک فی حدوث المانع عن الاشراق من سطح و نحوه
053 شنبه 1390/12/20 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » شمس » مقام چهارم: خلل و شکوک و برخی مباحث صغروی » مورد هشتم: اذا شک فی حدوث المانع عن الاشراق من سطح و نحوه
052 دوشنبه 1390/12/15 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » شمس » مقام چهارم: خلل و شکوک و برخی مباحث صغروی » مورد سوم: اذا شک فی وجود الرطوبه الساریه او اصل الرطوبه
051 یکشنبه 1390/12/14 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » شمس » مقام چهارم: خلل و شکوک و برخی مباحث صغروی » مورد دوم: تطهیر مکان خشک شده توسط غیر مطهِر، به وسیله خورشید
050 دوشنبه 1390/12/08 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » شمس » مقام چهارم: خلل و شکوک و برخی مباحث صغروی » مورد اول: آیا شیشه و امثال آن، مانع بین خورشید و مطهَر هستند
049 یکشنبه 1390/12/07 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » شمس » مقام سوم: شرائط مطهِّر و مطهَّر » شرائط مطهَر » شرط پنجم: زوال عین باید قبل از جفاف مطلقا یا قبل از جفاف رطوبت مسریه معتد بها باشد » ادله قول به اشتراط » دلیل اول
048 شنبه 1390/12/06 فقه » کتاب طهارت » مطهرات » شمس » مقام سوم: شرائط مطهِّر و مطهَّر » شرائط مطهَر » شرط چهارم: اگر آن نجاست جرم و عین دارد، باید ازاله آن عین شود » ادله قول به اشتراط » دلیل ششم
تعداد هر صفحه

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 101
تعداد بازدید روز : 840
تعداد بازدید دیروز :1221
تعداد بازدید ماه جاری : 9931
تعداد کل بازدید کنندگان : 996433