26 مهر 1400 | 12 ربیع‌الاول 1443
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
جلسهموضوعدانلود
075 یکشنبه 1397/12/05 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
073 دوشنبه 1397/11/29 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
072 یکشنبه 1397/11/28 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
071 شنبه 1397/11/27 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
070 سه شنبه 1397/11/16 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
069 دوشنبه 1397/11/15 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
068 یکشنبه 1397/11/14 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
067 شنبه 1397/11/13 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
066 سه شنبه 1397/11/09 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
065 دوشنبه 1397/11/08 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
064 یکشنبه 1397/11/07 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
063 سه شنبه 1397/10/25 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
062 دوشنبه 1397/10/24 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
061 یکشنبه 1397/10/23 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
060 شنبه 1397/10/22 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
059 سه شنبه 1397/10/18 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
058 دوشنبه 1397/10/17 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)
057 یکشنبه 1397/10/16 اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 8
تعداد بازدید روز : 393
تعداد بازدید دیروز :374
تعداد بازدید ماه جاری : 16339
تعداد کل بازدید کنندگان : 955081